Χάρτης

Αποστάσεις

1. Από το Λιμάνι Καβάλας
58,82 χλμ – 46m
2. Από το Λιμάνι Κεραμωτής
53,03 χλμ – 53m
3. Από το Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης
151,62 χλμ  – 1h 40m
4. Από το Αεροδρόμιο Χρυσούπολης
46,23 χλμ – 43m
 5 Από το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης  228,92 χλμ – 2h 15m

Χάρτης

Δείτε πως θα μας βρείτε δίνοντας την διεύθυνση σας στην Διαδρομή σας.